Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
137 59,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
60 26,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
46 20,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
34 14,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
21 9,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 7,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
17 7,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
17 7,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
17 7,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
17 7,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
15 6,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
14 6,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 6,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 5,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 3,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
8 3,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 3,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 2,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4 1,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 1,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,4%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,4%