Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
85 49,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
38 22,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
37 21,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
20 11,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 10,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 7,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 5,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 5,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 4,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 3,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 1,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 100,0%