Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
83 60,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
39 28,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
33 23,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
30 21,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
29 21,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
22 15,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 10,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
8 5,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 5,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 3,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 2,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy