Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
163 98,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 4,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 2,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 0,6%