Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
30 28,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
28 26,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
24 22,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 17,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 8,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 6,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 5,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 5,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 4,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 4,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 4,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 4,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 3,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 3,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 1,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,8%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2 1,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy