Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
377 74,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
297 58,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
142 27,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
138 27,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
125 24,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
103 20,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
88 17,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
62 12,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
59 11,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
57 11,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
46 9,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
45 8,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
45 8,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
32 6,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
31 6,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31 6,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
27 5,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 5,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
24 4,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
19 3,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 2,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 0,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 0,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 66,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 11,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 11,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 11,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 11,1%