Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
279 72,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
167 43,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
140 36,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
88 22,9%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
61 15,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
54 14,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
50 13,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
40 10,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
35 9,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
34 8,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
31 8,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
22 5,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
20 5,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
19 4,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 4,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
16 4,1%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
16 4,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
14 3,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
12 3,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 2,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
9 2,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 2,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 2,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 2,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 1,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 1,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 1,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 1,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 0,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy