Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
227 72,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
110 35,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
54 17,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
48 15,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
40 12,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
39 12,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
38 12,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
36 11,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
34 10,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
26 8,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
25 7,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
21 6,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
21 6,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
18 5,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 5,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 5,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
15 4,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
11 3,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
10 3,1%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
10 3,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
9 2,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 2,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 2,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 2,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 2,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 2,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
6 1,9%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
4 1,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy