Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
57 56,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
23 22,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 18,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 8,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 6,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 6,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 5,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 4,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,9%