Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
156 82,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
33 17,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
33 17,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 10,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 6,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 5,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
10 5,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 5,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 4,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 100,0%