Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
149 55,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
69 25,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
52 19,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
40 14,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
34 12,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 10,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
27 10,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
27 10,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
27 10,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
25 9,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
21 7,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
20 7,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
17 6,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 5,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
13 4,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
13 4,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 4,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
12 4,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 2,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 2,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 2,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
5 1,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,4%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 1,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
3 1,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 1,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,3%