Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
104 58,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
41 23,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
33 18,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
23 12,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 10,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
17 9,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
15 8,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
14 7,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 7,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 6,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 6,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 6,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
10 5,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 4,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 4,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 3,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 2,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,5%