Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
160 34,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
157 33,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
139 29,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
139 29,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
108 23,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
90 19,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
80 17,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
64 13,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
60 12,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
43 9,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
41 8,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
40 8,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
38 8,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
38 8,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
29 6,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
29 6,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
17 3,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
16 3,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
16 3,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 3,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 2,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 1,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
9 1,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 1,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 1,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
4 0,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 0,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 0,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
8 100,0%