Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
93 44,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
76 36,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
56 27,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
53 25,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
26 12,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
24 11,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
21 10,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
20 9,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
19 9,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 9,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
18 8,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
13 6,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
13 6,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 5,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 4,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
8 3,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 3,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 2,8%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
6 2,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 2,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 2,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 1,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,9%