Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 37,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
11 31,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 31,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 11,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 8,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 8,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 8,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 8,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 2,8%