Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
147 67,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
74 34,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
44 20,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
33 15,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
29 13,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
22 10,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
21 9,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
17 7,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
17 7,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 3,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 2,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 2,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 1,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy