Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 39,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 26,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 21,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 15,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 15,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 2,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
92 85,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
36 33,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 3,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,9%