Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
95 57,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
40 24,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
28 17,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
23 14,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
21 12,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
21 12,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 9,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 6,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 6,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 5,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 5,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 4,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 4,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 4,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 4,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 4,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
6 3,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 3,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 3,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 3,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 2,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 1,8%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
3 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy