Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
141 66,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
48 22,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
45 21,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
42 19,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
36 17,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 6,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 6,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 1,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy