Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
20 100,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 5,0%