Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
116 67,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
45 26,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
24 14,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
16 9,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
16 9,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15 8,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 7,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 7,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 4,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 4,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 4,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 2,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 2,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 100,0%