Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
135 76,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
36 20,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 15,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 7,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 7,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 6,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 6,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 5,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 3,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 1,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,5%