Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
205 74,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
122 44,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
76 27,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
57 20,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
54 19,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
39 14,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
26 9,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
25 9,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
23 8,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
22 7,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
14 5,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 4,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 2,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 1,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 0,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 0,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 0,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,3%