Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
173 59,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
114 38,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
103 35,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
55 18,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
29 9,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
26 8,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
25 8,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
23 7,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
22 7,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
17 5,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
13 4,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 4,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 4,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 3,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
9 3,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 2,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 2,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
8 2,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 2,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 1,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 1,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 1,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 1,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,3%