Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 38,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
5 23,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 14,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 14,2%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
2 9,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 9,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 9,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 9,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 9,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 9,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 4,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 4,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 4,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 4,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy