Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
327 74,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
263 59,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
206 46,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
204 46,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
191 43,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
190 43,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
166 37,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
165 37,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
156 35,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
144 32,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
137 31,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
137 31,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
111 25,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
109 24,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
93 21,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
82 18,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
81 18,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
59 13,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
59 13,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
56 12,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
41 9,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
38 8,6%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
29 6,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
28 6,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
26 5,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
24 5,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
22 4,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
22 4,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
21 4,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
18 4,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 4,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 3,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
15 3,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
12 2,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 1,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 1,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 1,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 100,0%