Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
168 84,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
47 23,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
28 14,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
23 11,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 9,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 8,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
15 7,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 6,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 5,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 5,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 3,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 3,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 3,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 2,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 1,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,5%