Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
78 56,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
26 18,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
23 16,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
22 15,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 12,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 7,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
10 7,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 6,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
9 6,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 5,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 5,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 5,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 5,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 5,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 5,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 5,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 3,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 2,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 2,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 100,0%