Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
93 44,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
83 39,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
55 26,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
45 21,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
43 20,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
27 12,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
27 12,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
21 10,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
18 8,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
17 8,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 6,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 5,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
8 3,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
6 2,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 2,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 1,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 0,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy