Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
21 37,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
17 30,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
9 16,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 16,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 16,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 12,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
7 12,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 8,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 7,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 5,3%