Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
162 79,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
59 29,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
48 23,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
30 14,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
23 11,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
18 8,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
17 8,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
17 8,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 6,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
13 6,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 4,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 4,9%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 2,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 1,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 1,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 1,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 1,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 1,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 0,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 0,9%