Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
36 35,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
34 33,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 23,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 18,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
18 17,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
17 16,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 16,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
13 12,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 11,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 10,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 9,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 7,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 6,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 5,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 5,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 4,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 3,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 3,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 2,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,9%