Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
17 85,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
13 65,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 25,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 15,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 5,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 5,0%