Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
26 83,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 41,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 16,1%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 12,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 9,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 6,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 3,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 3,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 3,2%