Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
35 64,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31 57,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
19 35,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
19 35,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
13 24,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 18,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 18,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 11,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 11,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 9,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 7,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 7,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 7,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 3,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 1,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
6 75,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 25,0%