Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
43 63,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
37 54,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
25 36,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
23 33,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
19 27,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
18 26,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
10 14,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 14,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 11,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 11,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 8,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 8,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 7,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 5,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 4,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 2,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
6 75,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 25,0%