Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
115 41,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
106 37,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
83 29,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
69 24,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
37 13,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
29 10,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
28 10,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
27 9,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
26 9,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
23 8,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
19 6,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
19 6,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 5,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
13 4,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 3,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
9 3,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 2,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 2,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 2,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 1,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 1,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 1,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 1,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 1,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 1,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 0,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 0,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,7%