Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
160 45,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
136 38,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
127 35,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
104 29,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
63 17,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
55 15,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
49 13,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
45 12,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
41 11,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
27 7,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
25 7,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
21 5,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
19 5,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
19 5,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 5,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
14 3,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
11 3,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
11 3,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 2,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
8 2,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
8 2,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 1,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 1,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 1,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 1,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 1,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 1,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 0,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 0,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
8 66,6%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
4 33,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 8,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 8,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 8,3%