Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
179 68,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
125 48,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
31 11,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
26 10,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
25 9,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 9,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
23 8,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
19 7,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 5,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 5,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
11 4,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
10 3,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 3,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
9 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 3,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
8 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 3,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 3,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 2,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 1,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 1,9%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy