Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
418 99,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
32 7,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 5,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 4,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 1,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 0,7%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,2%