Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
42 44,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
33 35,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
16 17,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 17,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15 15,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 15,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 7,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 5,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 5,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 3,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 3,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 2,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 1,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy