Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
53 44,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
30 25,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
23 19,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 15,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 15,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 6,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 5,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 5,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 4,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 4,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 2,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,8%