Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
50 41,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
31 25,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 20,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 19,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 14,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
16 13,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 10,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 6,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 6,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 5,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 5,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 4,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 4,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 3,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 2,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,6%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2 1,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 1,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,8%