Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
66 47,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
45 32,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
37 26,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
13 9,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 9,2%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
9 6,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 6,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 5,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 4,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 3,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 3,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 3,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 2,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 2,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 2,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 2,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy