Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
77 37,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
67 32,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
40 19,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
34 16,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
31 15,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
30 14,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
30 14,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
26 12,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
25 12,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 9,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
15 7,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 6,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
13 6,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
13 6,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
9 4,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
8 3,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
7 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 2,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,9%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 0,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy