Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
666 98,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
282 41,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
113 16,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
111 16,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
67 9,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
65 9,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
63 9,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
55 8,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
49 7,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
43 6,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
43 6,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
42 6,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35 5,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
20 2,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 2,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 1,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 1,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
8 1,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 0,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 0,7%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,1%