Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
124 98,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
39 30,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 7,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,7%