Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
31 59,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 25,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 11,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 7,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 5,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 5,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 5,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 3,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,9%