Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
105 75,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
53 37,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
19 13,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
15 10,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 7,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 7,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 6,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 2,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 2,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy