Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
8 66,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 16,6%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
2 16,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 8,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 8,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 8,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 8,3%