Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
94 48,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
83 42,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
63 32,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
18 9,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 5,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 3,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 3,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 1,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%